เกี่ยวกับเรา

About Us

บริษัทสอนทำเว็บไซต์

เริ่มต้นทำเว็บไซต์อย่างถูกวิธี สอนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในการสร้างเว็บไซต์ เรียนเสร็จมีเว็บไซต์ใช้งาน สามารถนำไปพรีเซนต์ลูกค้าได้ทันที เมื่อสร้างเว็บไซต์เองได้ก็ง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์
เน้นการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เพราะเป็นระบบที่ใช้กันถึง 35% ทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถทำการปรับแต่งด้วยปลั๊กอินต่างๆ เหมาะแก่การพัฒนาใช้ในระยะยาว โดยทางเราจะเน้นเนื้อหาไปที่ระบบของ WordPress และในส่วน ปลั๊กอินที่นิยม
  • สอนโดยบริษัทรับทำเว็บไซต์
  • สอนจากประสบการณ์ตรง
  • ไม่ต้องเก่งโปรแกรมก็ทำได้
  • เรียนจบมีเว็บพร้อมใช้งาน
Design Website SEO Business Solutions Marketing Strategy
UX / UI WEB DESIGN

เหตุผลที่ต้องทำเว็บไซต์ด้วยตนเอง

Easy Update

สามารถปรับแก้ไข อัพเดทข้อมูล โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

01

Expenses

ลดรายจ่าย ในการจ้างคนมาแก้ไข หรืออัพเดทข้อมูลเว็บไซต์

02

SEO

เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการในโลกออนไลน์

03

Develop

สามารถพัฒนาเว็บไซต์ และ ต่อยอดธุรกิจ โซเชียล

04