การสร้างเพจซ้ำของเดิม

ในการสร้างเพจใหม่ ก็เหมือนกับกระดาษเปล่า จะทำการจัดวางใหม่หมดก็เสียเวลา ทางลัดในการเขียนเพจ คือทำการลงปลั๊กอินเพิ่มเติม Plugin : Duplicate Page สามารถทำซ้ำหน้าเพจ จากนั้นจึงทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องการ

เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ที่หัวข้อ หน้า >> หน้าทั้งหมด จะเห็นข้อความ Duplicate This  ปรากฎขึ้นมา