การปรับขนาดภาพใน wordpress

กดเลือกภาพในคลังสื่อ

กดที่คำสั่ง แก้ไขรูป

ขนาดดั้งเดิม 1356 × 800
สามารถใส่ขนาดใหม่ ตามที่ต้องการได้

ปรับแต่งเรียบร้อยให้กดที่คำสั่ง ขนาด

ภาพก็ถูกเปลี่ยนขนาดตามต้องการ