ราคาคอร์สเรียนทำเว็บไซต์ WordPress

เนื้อหาการเรียนทำเว็บไซต์ WordPress

เรียน 1 วัน  (  8 ชั่วโมง แบ่งเป็นเรียน เช้าและบ่าย )

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่สอนทำเว็บไซต์

  • แบบบุคคล – สถานที่ที่ลูกค้าสะดวก บ้าน / ร้าน
  • แบบองค์กร – บริษัทลูกค้า

การเดินทาง

  • กรุงเทพและปริมณฑลฟรีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ต่างจังหวัดให้แจ้งสถานที่เพื่อทำค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ในกรณีไม่เดินทางสามารถเรียนด้วย GOOGLE MEET

การจ่ายเงินและจำนวนคน

  • ชำระเงินงวดเดียวก่อนการสอน มีใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ หักณ.ที่จ่ายได้
  • กรณีเข้าเรียนมากกว่า 1 คน กรุณาติดต่อสอบถาม