7 เหตุผลที่บอกคุณว่า ควรสร้างและปรับปรุงเว็บไซต์!

สร้างเว็บไซต์ #การทำเว็บไซต์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

สร้างเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย เว็บไซต์มีผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจมากถึง 75%

ปัจจุบัน เว็บไซต์มีผลต่อการเปิดธุรกิจใหม่เป็นอย่างมาก เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูล หลากหลายด้านของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น สินค้า การบริการ ผลงานที่ผ่านมา ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ และทำให้เกิดการเจรจาธุรกิจอย่างมั่นใจ การสร้างเว็บไซต์ที่ดีต้องตอบโจทย์ให้กับธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นในด้านดีแทนที่จะมองเห็นเว็บไซต์เป็นด้านเสีย
เมื่อเทียบกับเว็บไซต์ของคู่แข่งขัน

1. เว็บไซต์ไม่สวยงาม ไม่ตอบโจทย์สินค้าหรือบริการ
ความสวยงามของเว็บไซต์ที่ใช้งานนั้นบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ เมื่อลูกค้าเข้ามาชมในครั้งแรกก็ว่าได้ สะท้อนให้เห็นความเป็นอาชีพในธุรกิจ และความเอาใจใส่ของธุรกิจ ถ้าเว็บไซต์ยังดูไม่สวยงาม แล้วงานจะออกมาสวยงามได้อย่างไร? ดังนั้น การที่คู่แข่งทางธุรกิจมีเว็บไซต์ที่สวยงามกว่านั้น ย่อมเกิดการซื้อขายได้ดีกว่าแน่นอน ด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

2. เว็บไซต์ที่ใช้งานไม่มีผู้คนเข้าชม
เว็บไซต์ที่ไม่มีคนเข้าชม ก็ไม่ต่างอะไรกับ “หนังสือปกสวย แต่ไม่มีคนเปิดอ่าน” แล้วจะทำเว็บไซต์ไปทำไม? เมื่อไม่มีประโยชน์
เมื่อสร้างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงต้องทำการตลาด เพื่อให้มีคนเข้าชม ด้วยการตลาดต่างๆ เช่น บอกลูกค้า ส่งข้อมูลให้ google
โพสตามเว็บบอร์ด โพสที่เฟสบุ๊ค ลงโฆษณาต่างๆ ในกรณีทำการตลาดเชิงข้อมูล สามารถใช้ระบบนับสถิติคนเข้าชม เพื่อเช็คการใช้งานของผู้บริโภคในส่วนต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ต่อไป

3. เว็บไซต์ใช้งานยาก
การเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูล สินค้าและบริการในเว็บไซต์ต้องเข้าถึงได้ง่าย มีการแยกหมวดหมู่ให้ใช้งานได้ง่าย ลิ้งของเมนูต้องไม่มีหลายชั้นจนเกินไป สินค้าต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อธุรกิจเป็นต้น

4. เว็บไซต์ไม่รองรับมือถือ
Responsive Website คือระบบเว็บไซต์ที่รองรับมือถือ ถ้าเว็บไซต์ของคุณยังไม่รองรับมือถือนั้นหมายความว่า การจัดอันดับ SEO ก็จะมีคะแนนที่ต่ำ ทำให้ keyword ต่างๆ ไม่ติดอับดับในการค้นหา อีกทั้งภาพหรือข้อความก็จะแสดงไม่ครบถ้วน จะมีแถบให้เลื่อนดูภาพหรือข้อความ ซึ่งทำให้ใช้งานได้ยากในการดูข้อมูลสินค้าหรือบริการ บางเว็บไซต์ เปิดในมือถือนั้นกลับปรับภาพสินค้าหรือข้อความมีขนาดเล็กลง จนแทบจะมองไม่เห็น ทำให้ยากในการอ่านรายละเอียดต่างๆ

5. ฟังชั่นของเว็บไซต์ดูล้าสมัย
เว็บไซต์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ผ่านมา มีการยกเลิกเว็บไซต์ที่ใช้ Flash player ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
ระบบสร้างเว็บไซต์ใหม่ๆ จะมีการเสริมฟังชั่นที่หลากหลาย ที่เรียกว่า PLUGIN เป็นฟังชั่นเสริมสำหรับเว็บไซต์ อาทิเช่น เว็บบอร์ด โซเชียล ฟร้อน Live Chat และอื่นๆ เป็นฟังชั่นเสริมที่ทำให้เว็บไซต์สวยงามมากยิ่งขึ้น และใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว

6. การเข้าใช้เว็บไซต์ไม่ปลอดภัย
เว็บไซต์เมื่อเข้าใช้งานต้องมีความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นเว็บลอกเลียนแบบ หรือต้องปลอดภัยในการเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ต้องมี SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer คือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บไซต์ชื่อลิ้ง HTTPS และมีรูปกุญแจ อยู่ที่หน้า HTTPS ซึ่งเว็บไซต์ที่มี SSL จะมีผลดีต่อการค้นหา keyword (SEO)

7. เว็บไซต์ไม่มีลิ้งการตลาดโซเชียล
ในปัจจุบัน โซเชียลต่างๆ ก็มีประโยชน์ไม่น้อยกว่าเว็บไซต์เช่นกัน เพราะโซเชียลต่าง สามารถทำการตลาดออนไลน์ และทำให้ผู้คนเข้าถึงได้มาก ผุ้บริโภคต่างกัน ก็ใช้โซเชียลที่ต่างกัน ดังนั้น เว็บไซต์ควรมีลิ้งไปหาโซเชียล และ โซเชียล มีลิ้งกลับมาเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นช่องทกางการตลาด เว็บไซต์ที่มีลิ้ง โซเชียลต่างๆ จะมีความน่าเชื่อถือให้กับ SEO ทำให้ keyword ติดอับดับได้ง่ายยิ่งขึ้น

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Create a website #Making a new website better

Create a website and keep it up to date. A website affects the credibility of a business by as much as 75%.

Nowadays, websites have a huge impact on opening new businesses. The website is a resource. Various aspects of business, whether it be products, services, past work All of which builds credibility for the business. and create business negotiations with confidence Creating a good website must meet the needs of your business. So that consumers can see the good side instead of seeing the website as bad.
compared to competitors’ websites

 1. The website is not beautiful. Does not meet the needs of the product or service
  The beauty of a functional website indicates its trustworthiness. When customers come to see it for the first time, it can be said that Reflects professionalism in business and the care of the business If the website still doesn’t look beautiful So how can the work be beautiful? Therefore, business competitors have more beautiful websites. There will definitely be better trading. with consumer confidence
 2. The website is not being visited by people.
  Website with no visitors It’s no different from “Beautiful book cover. But no one opens and reads it.” So why make a website? When it’s not useful
  Once the website has been created, Therefore, it must be marketed. to have visitors With various marketing such as telling customers and sending information to Google
  Post on webboards Post on Facebook for various advertisements in the case of information marketing. Able to use visitor statistics counting system To check consumer usage in various parts To continue improving and editing the website.
 3. The website is difficult to use.
  Accessing the website to find information Products and services on your website must be easily accessible. There are separate categories for easy use. Menu links must not have too many layers. The product must have clear details. Website visitors receive complete information, including business details. Business contact details etc.
 4. The website does not support mobile phones.
  Responsive Website is a website system that supports mobile devices. If your website is not yet mobile-friendly, it means that your SEO ranking will have a low score, causing various keywords to not rank high in searches. In addition, the image or text will not be displayed completely. There will be a bar to scroll through images or text. This makes it difficult to use in viewing product or service information. Some websites opened on mobile phones have the product images or text reduced in size. until almost invisible Makes it difficult to read the details.
 5. Website functions seem outdated
  The website is constantly evolving. Whether in the past Websites that use Flash player have been disabled and cannot be launched.
  New website creation system There will be a variety of additional functions called PLUGIN, which are additional functions for the website, such as web boards, social media, Live Chat, and others. They are additional functions that make the website even more beautiful. And it’s easy and fast to use.
 6. Accessing the website is not safe.
  The website must be reliable when accessed. It is not a copycat website. Or must it be safe to visit website information? The website must have SSL, an abbreviation for Secure Socket Layer, which is data encryption technology. To increase security in communication or data transmission on the internet network. The website page has an HTTPS link name and has a key image on the HTTPS page. Websites with SSL will have a positive effect on keyword searches (SEO).
 7. The website does not have social marketing links.
  Nowadays, social media is just as useful as websites. Because social media is different Can do online marketing and make it accessible to many people Different consumers They use different social media, so the website should have links to social media and social media has links back to Facebook. To be a marketing channel Websites with various social media links will be more reliable for SEO, making it easier for keywords to rank.