โปรแกรมทำเว็บไซต์ที่นิยม มีอะไรบ้าง !!

ทำเว็บไซต์ ต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้าง??

ทำเว็บไซต์ หนึ่งเว็บไซต์ สามารถใช้โปรแกรมสร้างได้หลากหลายรูปแบบ ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อตอบโจทย์ในการทำธุรกิจ สินค้า และบริการ รวมถึงข่าวสารต่างๆ เราจะกล่าวถึงเฉพาะ โปรแกรมทำเว็บไซต์ ที่นิยมใช้งาน

Adobe dreamweaver

อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรือชื่อเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ (Macromedia Dreamweaver[2]) เป็นโปรแกรมแก้ไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโครมีเดีย (ปัจจุบันควบกิจการรวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส์) สำหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG กับการควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกันแบบนี้ ทำให้ ดรีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน ในช่วงปลายปีทศวรรษ 2533 จนถึงปีพ.ศ. 2544 ดรีมวีฟเวอร์มีสัดส่วนตลาดโปรแกรมแก้ไข HTML อยู่มากกว่า 70%

ดรีมวีฟเวอร์มีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ ดรีมวีฟเวอร์ยังสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ ผ่านโปรแกรมจำลองอย่าง WINEได้ รุ่นล่าสุดคือ ดรีมวีฟเวอร์ CC (2017) เหมาะกับการทำเว็บไซต์

ดรีมวีฟเวอร์ สามารถทำงานกับภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเว็บไซต์แบบไดนามิค ซึ่งมีการใช้ HTML เป็นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ สามารถทำงานร่วมกับ XML และ CSS ได้อย่างง่ายดาย

Adobe Muse

โปรแกรมทำเว็บไซต์โดยการ ลากและวาง ( Drag & Drop ) โดยไม่ต้องมีพื้นฐานในการเขียนโค๊ด ในตัว Adobe muse มีเครื่องมือต่างๆ ที่ง่ายต่อการสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับผู้สร้างเว็บไซต์เริ่มแรก

Joomla

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ cms (content management system) มีคุณสมบัติเป็น Open source สามารถนำมาพัฒนาใช้ได้ฟรี มีเครื่องมือช่วยในการสร้างเว็บไซต์ สะดวก ไม่ยุ่งยาก สามารถจัดการบริหารเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านโปรแกรม

WordPress

เวิร์ดเพรสส์ โปรแกรมใช้สร้างเว็บไซต์ที่เหมาะกับการจัดการเนื้อหาได้ดีที่สุด CMS (Contents Management System) ซึ่งเขียนด้วย PHP และใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลเว็บไซต์ MySQL ในส่วน WORDPRESS มีส่วนเสริม เทมเพลต ต่างๆ ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย

MAGENTO

มาเจนโต้ เป็นโปรแกรมที่จัดการเนื้อหาเว็บไซต์โดยเน้นการทำ E-commerce เป็นหลัก และยังเป็น CMS (Content Management System ) ซึ่งรูปแบบของมาเจนโต้นั้นจะเน้นไปทางรูปแบบร้านค้า มาพร้อมระบบการหยิบใส่ตระกร้าสินค้าที่ครบถ้วน

การ ทำเว็บไซต์ ต้องเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การ ทำเว็บไซต์ ต้องคำนึงถึงผู้เข้ามาใช้งานเป็นหลัก ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย รวดเร็ว

Adobe Dreamweaver

Adobe Dreamweaver is a proprietary web development tool from Adobe Inc. support for Web technologies such as CSS, JavaScript, and various server-side scripting languages and frameworks including ASP (ASP JavaScript, ASP VBScript, ASP.NET C#, ASP.NET VB), ColdFusion, Scriptlet, and PHP.

Joomla

Joomla is a free and open-source content management system (CMS) for publishing web content on websites. Web content applications include discussion forums, photo galleries, e-Commerce and user communities and numerous other web-based applications. Joomla is developed by a community of volunteers supported with the legal, organisational and financial resources of Open Source Matters, Inc.

WordPress

WordPress (WP, WordPress.org) is a free and open-source content management system (CMS) written in PHP[4] and paired with a MySQL or MariaDB database. Features include a plugin architecture and a template system, referred to within WordPress as Themes. WordPress was originally created as a blog-publishing system but has evolved to support other web content types including more traditional mailing lists and forums, media galleries, membership sites, learning management systems (LMS) and online stores.

Magento

Magento is an open-source e-commerce platform written in PHP. It uses multiple other PHP frameworks such as Laminas and Symfony. Magento source code is distributed under Open Software License (OSL) v3.0.

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Website